Akademiska sjukhuset köper DrugLog®

Pharmacolog har emottagit en order på ett DrugLog® system från Akademiska sjukhuset. Systemet kommer att användas för kvalitetssäkring av den installerade beredningsroboten vid den nyligen inrättade Centrala beredningsenheten.

Akademiska sjukhuset köper DrugLog® för att genomföra produktionskvalificering av den införskaffade beredningsroboten, vilket innebär att man utför valideringar med hjälp av en fristående utrustning. Sjukhuset kommer att ta över extemporetillverkning av läkemedel i egen regi när avtalet med extern part går ut under 2019 och har därför inrättat en ny läkemedelsenhet.  Beredning av läkemedel kommer att utföras med hjälp av en beredningsrobot vid en verksamhet som benämns CBE, Centrala beredningsenheten. DrugLog® systemet kommer att levereras innan årsskiftet och intäktsföras under 2018.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Vi är mycket glada att få leverera ett DrugLog® till vårt ’hemmasjukhus’. Vi har flera intressanta pågående samarbeten med Akademiska och ser fram emot att få samarbeta med den nyligen inrättade beredningsenheten. Akademiska kommer att få en toppmodern läkemedelshantering där god patientsäkerhet, bra arbetsmiljö samt rationella beredningsmetoder har varit ledord vid planeringen. DrugLog® har en given plats i en sådan verksamhet och kommer att vara med och sätta en ny standard vad gäller effektiv och patientsäker läkemedelsberedning”.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6/12 2018 klockan 11:40.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Release