Pressmeddelanden

Perpetua Medical AB (publ) erbjuds lånefacilitet om upp till 25 miljoner kronor av huvudägaren Nolsterby Invest för ...

Aktieägarna i Perpetua Medical AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den ...

Perpetua Medical AB (fd Pharmacolog i Uppsala AB) har utsett Camilla Lönn till ny CFO.

Perpetua Medical AB (fd Pharmacolog i Uppsala AB) börjar idag handlas på Nasdaq First North Stockholm med tickern PERP ...

Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, har den 15 april köpt aktier ...

Extra bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala AB, org. nr 556723–6418, ("Bolaget"), ägde rum idag onsdagen den 16 april ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har publicerats.

Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, har under perioden 2 april till 5 ...

Styrelsen har beslutat om att utse Anders Hedlund till interims-CEO. Han ersätter därmed Lars Gusch som har ...

  • Prenumerera på pressmeddelanden