Pressmeddelanden

Perpetua Medical AB (publ) erbjuds lånefacilitet om upp till 25 miljoner kronor av huvudägaren Nolsterby Invest för ...

Aktieägarna i Perpetua Medical AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den ...

Perpetua Medical AB (fd Pharmacolog i Uppsala AB) har utsett Camilla Lönn till ny CFO.

Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, har den 15 april köpt aktier ...

Extra bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala AB, org. nr 556723–6418, ("Bolaget"), ägde rum idag onsdagen den 16 april ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har publicerats.

Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, har under perioden 2 april till 5 ...

Styrelsen har beslutat om att utse Anders Hedlund till interims-CEO. Han ersätter därmed Lars Gusch som har ...

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma ...

  • Prenumerera på pressmeddelanden