Pharmacolog publicerar årsredovisning för 2023

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har publicerats.

Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://perpetuamedical.se/investor-relations-2/financial-reports/

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog (under föreslagen namnändring till Perpetua Medical AB (publ)) är ett medicinteknik bolag med säte i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie (ticker PHLOG B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

AR_2023 final_signed-merged