Nolsterby Invest AB har ökat sitt aktieinnehav ytterligare i Pharmacolog

Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, har den 15 april köpt aktier till ett totalt värde om cirka 182 000 SEK. 

Aktierna köptes i den löpande handeln på First North Stockholm. Efter köpet uppgår Nolsterby Invest:s ägande i Pharmacolog till 27 265 294 aktier.

För mer information kontakta:

Erik Hedlund, styrelseordförande

E-post: erik.hedlund@nolsterbyinvest.se
Tel: 070-382 08 41


Om Pharmacolog

Pharmacolog (under föreslagen namnändring till Perpetua Medical AB (publ)) är ett medicinteknik bolag med säte i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie (ticker PHLOG B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release