Pressmeddelanden

Styrelsen har beslutat att gå vidare med den tidigare kommunicerade verksamhetsförändringen. Mot bakgrund av detta kommer Pharmacolog att ...

Bolaget har i ömsesidigt överenskommelse beslutat att Lars Gusch kommer att lämna sin nuvarande befattning som verkställande direktö...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, ...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, ...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, ...

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari 2024. Pharmacolog i Uppsala AB (publ) bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023 finns nu tillgä...

Inom ramen för styrelsens uppsatta strategi kommunicerades nyligen en betydande milstolpe i och med inkråmsförsäljningen av ...

Pharmacolog säger upp det befintliga partnerskapsavtalet med Codonics Inc. med omgående verkan på grund av undermålig sä...

Pharmacolog AB (Publ) meddelar idag att bolagets produktlinje Druglog™ avyttras till RaySearch Laboratories AB genom ett så kallat inkråmsfö...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, ...

  • Prenumerera på pressmeddelanden