Amerikanskt sjukhus beställer fyra WasteLog® system

Pharmacolog har emottagit en order på 4 WasteLog® system från UT Southwestern i Dallas, Texas. Systemen kommer att användas för att kontrollera returer av narkotiska preparat vid fyra av UT Southwesterns sjukhus i Dallas.

UT Southwestern är ett av Texas främsta akademiska medicinska centra och ingår i South Western Health Resources, ett sjukhusnätverk med totalt 29 sjukhus samt över 650 vårdcentraler. UT Southwestern har en mycket omfattande forskningsverksamhet som sedan 1985 genererat 6 Nobelpris. Efter en omfattande utvärdering av olika system för undersökning av returnerade narkotiska preparat föll valet på Pharmacolog och WasteLog®. Sjukhuset införskaffar fyra WasteLog system för att kontrollera att returer av narkotiska preparat från nyligen genomförda operationer inte har manipulerats eller spätts ut. Användningen av WasteLog® ingår som en del i UT Southwesterns Drug Diversion Prevention program. Ordern beräknas ge en intäkt på motsvarande 1 milj kronor.

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Vi är enormt stolta att UT Southwestern väljer att implementera WasteLog® i sitt program för att förhindra Drug Diversion. Detta är ett enormt styrkebesked för WasteLog® och öppnar upp för nya fantastiska affärsmöjligheter på den amerikanska marknaden. Det har varit en lång process, mycket beroende på pandemin. Att ändå, under de mycket speciella omständigheterna som rått under vår och sommar, lyckas ta en prestigeorder av det slaget är utomordentligt glädjande. Vi har arbetat långsiktigt och målmedvetet i vår satsning mot USA och teamet har gjort ett enastående bra arbete för att ro denna affär i hamn.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl 08:35.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release