Amerikanskt universitetssjukhus beställer 4 WasteLog®-system

Pharmacologs partner, Codonics, skall förse ett framstående universitetssjukhus på USAs västkust med 4 WasteLog®-enheter som en del i institutionens Drug Diversion prevention program som skall implementeras på samtliga campus.

Codonics är verksamt inom patientsäkerhet och förser amerikanska sjukhus med produkter och lösningar för att minska risken för s k Drug Diversion. WasteLog® är ett analysinstrument som bidrar till att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer. Codonics har nu beställt fyra WasteLog-system som kommer att installeras på ett av USAs ledande universitetssjukhus. Sjukhuset inför tekniken som en metod för att säkerställa korrekt hantering av narkotiska läkemedel. De 4 WasteLog-enheterna kommer att levereras mot avropsordern på åtta system som tillkännagavs den 21 januari 2021.

”Tillsammans med Codonics är vi mycket stolta över att leverera WasteLog till en så respekterad vårdinstitution. Codonics är fokuserade mot att hjälpa sjukhus att förbättra patientsäkerheten och på mycket kort tid har deras målmedvetna arbete gjort det möjligt för WasteLog-tekniken att implementeras på ett av USA:s ledande Universitetssjukhus, som består av flera anslutna sjukhus. ” konstaterade Mats Högberg, VD Pharmacolog.

”Förebyggande av avledning kräver kontinuerlig prioritering och aktiv ledning för att skydda mot självbelåtenhet. Vi är hedrade att kunna erbjuda denna lättanvända och mycket effektiva lösning som hjälper till att förbättra patientsäkerheten genom organisationstillsyn. Vi är stolta över att samarbeta med Pharmacolog för att tillhandahålla hälso- och sjukvård med den senaste tekniken ”, säger Michael Kolberg, VP Sales for Codonics.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli, kl  08:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release