B. Braun beställer PrepLog®

B. Braun Medical S.A. har beställt två PrepLog® system från Pharmacolog. Systemen kommer utrustas med en modifierad mjukvara och leverans är planerad i slutet av mars.

B. Braun Medical S.A. i Spanien och Pharmacolog ingick i februari 2018 ett distributionsavtal gällande den spanska marknaden. Bolagen har därefter samarbetat för att ytterligare utveckla PrepLog® till en fullt integrerad lösning att fungera i B. Brauns system för hantering av cellgifter. Under 2019 har PrepLog® utvärderats vid Hospital Sant Pau i Barcelona med gott resultat. B. Braun beställer nu två PrepLog® system från Pharmacolog. Systemen skall levereras med en uppdaterad mjukvara för att uppfylla specifikt spanska krav. Release av mjukvaran och leverans av de två systemen planeras ske i slutet på mars 2020. Ordervärdet uppgår till omkring 600 000 SEK.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Vi är glada över att gå vidare i vårt samarbete med B. Braun, ett ledande bolag inom läkemedelshantering. Deras Onco Safety Remote Control är ett unikt system för säkrare och effektivare hantering av cellgifter. Tillsammans med PrepLog® sätter vi en helt ny standard när det gäller kvalitetskontroll av cellgiftsberedningar. För första gången kan en apotekare direkt få verifierat att den iordningställda medicineringen är korrekt.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2020 kl 20:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release