Barnsjukhus i Polen beställer DrugLog®

Pharmacolog har genom sin distributör, Medim Co. Ltd tagit en order på en DrugLog® enhet till Greater Poland Children’s Health Center i Poznań, Polen.

Greater Poland Children’s Health Center i Wrzostka, Poznań håller på att bygga ett nytt sjukhusapotek som kommer att ansvara för försörjningen av läkemedel till hela barnsjukhuset. I denna process har sjukhuset också en ambition att upprätta och ännu högre nivå av patientsäkerhet. Som ett resultat har kliniken beslutat att använda DrugLog® för kvalitetssäkring av beredda läkemedel för barnsjukhuset. Ordervärdet är på omkring 260 000 SEK.

Mats Högberg, VD för Pharmacolog kommenterar: ”Vi är mycket glada att få vår första order på ett system till Polen. Polen arbetar intensivt för att vidareutveckla sitt hälsovårdssystem och förbättrad patientsäkerhet och kvalitetskontroll är en naturlig komponent i den processen. Vår distributör Medim har gjort ett fantastiskt arbete med att slutföra kontraktet trots den utmanande situation som den pågående pandemin medför.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november, kl 13:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release