Beställning på DrugLog® från Frankrike

Pharmacolog mottagit beställning på ett DrugLog® system för placering vid Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil, Frankrike. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket. Ordern är ett resultat av en offentlig upphandling där Pharmacolog vann ordern.

Pharmacologs har emottagit en beställning på ett DrugLog® system som kommer att placeras vid Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil. Systemet kommer där att användas för slutkontroll av cellgiftsberedningar gjorda vid sjukhusapoteket. Ordervärdet motsvarar ca 650.000 SEK över fyra år. Systemet är planerat för leverans under mars månad.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Vi är mycket glada att så snabbt kunna ta en order i vårt nystartade dotterbolag. Vår säljare, som startade den 10 februari i år, har gjort ett enastående jobb med att redan lyckas konvertera ett av våra många prospekt till en order. Under 2019 hade vi en del utmaningar med vår dåvarande säljkanal så därför är vi extra glad över denna beställning och ser det som början på en bra trend inför 2020.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020, kl 8:30

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release