Bronson Methodist Hospital beställer WasteLog®

Pharmacolog Inc. har fått en order på WasteLog® från Bronson Methodist Hospital Kalamazoo, Michigan. Systemet kommer att användas för att kontrollera återlämnande av narkotika vid sjukhusgruppens huvudtraumacenter.

Bronson Methodist Hospital är ett undervisningssjukhus och traumacenter med totalt 424 vårdplatser beläget i centrala Kalamazoo, Michigan. Bronson Methodist Hospital är flaggskeppet för Bronson Healthcare Group, ett ideellt sjukvårdssystem som har totalt fyra sjukhus belägna i sydvästra Michigan och norra Indiana.

Efter utvärdering beslutade Bronson Methodist Hopital att investera i WasteLog som huvudlösning för kontroll av returnerade narkotiska läkemedel, ett WasteLog®-system som ska placeras vid deras huvudsakliga traumacenter. Användningen av WasteLog® är en del av programmet Bronson Drug Diversion Prevention. Affären är en direktförsäljning via Pharmacolog USA Inc. och har ett ordervärde på omkring 400 000 SEK.

Director of Sales North America, Jeffrey Marton, kommenterar: ”Att arbeta med Bronson Methodist Hospital har varit en utmärkt upplevelse. Ett fem minuters möte med sjukhuset förvandlades till en virtuell demo och ledde till en live demo av WasteLog en månad senare. Apoteksteamet var mycket imponerad av noggrannheten i instrumentet, användarvänligheten samt snabbheten. WasteLog valdes framför konkurrerande system ännu en gång samtidigt som vi fortsätter att växa på den nordamerikanska marknaden! “

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Det är väldigt glädjande att Bronson Methodist Hospital väljer WasteLog® som lösning för waste screening. Bronson Medical består av ett stort antal vårdinrättningar och vår förhoppning är att WasteLog även kommer att införas på flera av gruppens sjukhus och kirurgicentra.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl 1700.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release