Clinical Trial Consultants AB tecknar avtal om användning av DrugLog®

Pharmacolog AB har ingått ett kommersiellt avtal med Clinical Trial Consultants AB (CTC) gällande DrugLog®. Systemet kommer att användas för att säkerställa noggrannheten vid kliniska prövningar med nya intravenösa läkemedel.

Avtalet innebär att CTC inför DrugLog® systemet i sin verksamhet. Systemet kommer att användas för att kontrollera de substanser som skall prövas kliniskt med avseende på aktiv ingrediens och koncentration.

 ”Vi är mycket glada att CTC valt att använda DrugLog® i sin verksamhet. CTC är en ledande aktör inom området tidiga kliniska prövningar och införandet av DrugLog® i verksamheten innebär att de kan utföra en kvalitetskontroll på iordningställt studieläkemedel” säger
Karl-Erik Carlström, VD Pharmacolog AB

”För att garantera ett representativt utfall i en klinisk prövning är det av största vikt att ha stor noggrannhet med avseende på de substanser och koncentrationer som administreras till försökspersonerna. Införandet av DrugLog® i vår verksamhet innebär att vi kan kvalitetskontrollera iordningställt studieläkemedel, vilket ökar säkerheten och noggrannheten ytterligare i våra studier” säger Anders Millerhovf, VD för Clinical Trial Consultants AB.

För Pharmacolog innebär CTC en viktig referenskund för den nordiska marknaden. Ordervärdet är beroende av antal test som utförs hos användaren.

Om Pharmacolog AB 

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se 

Om Clinical Trial Consultants AB 

CTC är ett full-service CRO bolag med focus på kliniskt genomförande. CTC bedriver tidiga kliniska studier på dess sjukhusbaserade fas I enhet i Uppsala (First time in Human godkänd). CTC har även två öppenvårdskliniker för genomförande av studier på patienter (Fas II-IV) lokaliserade både i Uppsala och Linköping.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.clinicaltrialconsultants.se 

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                             Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 0705 15 07 28                                    e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se


Se pressmeddelandet