Codonics beställer 8 WasteLog system

Codonics Inc. har beställt 8 WasteLog® system från Pharmacolog. Systemen kommer utrustas med en modifierad mjukvara för att kunna läsa av streckkoder som Codonics Safe Label System skapar.

Codonics Inc, Middleburg Heights, Ohio, US och Pharmacolog ingick i december 2020 ett långsiktigt partneravtal gällande den amerikanska marknaden. Bolagen hade dessförinnan under hösten 2020 samarbetat för att integrera bolagens produkter för att skapa ett effektivt arbetsflöde vid kontroll av returnerade narkotiska preparat. Codonics Safe Label System (SLS) är ett system för säker hantering av läkemedel. SLS registrerar samtliga läkemedel som används inom framförallt kirurgi och intensivvård och skapar unika etiketter för att förhindra sammanblandning och undvika felmedicinering. WasteLog® läser av dessa etiketter och information om vilket läkemedel och koncentration registreras automatiskt i WasteLog® systemet. Codonics Inc. beställer 8 system med den nya mjukvaran som möjliggör inläsning av etiketter skapade med SLS. Ordervärdet uppgår till omkring 1,6 mn SEK.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Vi är glada över att gå vidare i vårt samarbete med Codonics. Deras Safe Label System är ett unikt system för säkrare och effektivare hantering av intravenösa läkemedel. Tillsammans med WasteLog® sätter vi en helt ny standard när det gäller kontroll av returnerade narkotiska preparat, s k waste screening, som är en viktigt komponent ett komplett Drug Diversion Prevention program. Efterfrågan på just effektiva system för att kontrollera returer är stor i USA där opiatepidemin sätter stora press på sjukvården att ha kontroll på sina narkotiska preparat.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl 21:00..

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release