DrugLog® avslöjade stöld av morfin

DrugLog® möjliggjorde att Akademiska barnsjukhuset i Uppsala snabbt kunde upptäcka att morfin stulits från avdelningen för akut barnsjukvård. Enligt uppgifter skall morfinpåsar tömts på sitt innehåll och ersatts med någon annan form av vätska.

Pharmacologs serviceteam blev kontaktade av Akademiska barnsjukhuset och ombedda att kontrollera ett antal mätningar av en då okänd substans för att jämföra mot den databas av läkemedel som Bolaget byggt upp. Vid jämförelse och mer noggrann granskning kunde man snabbt konstatera att det sannolikt rörde sig om morfinbaserat preparat i varierande koncentration. Mätning med DrugLog® och analys av Pharmacologs serviceteam gjordes mycket snabbt och bidrog till att upptäcka stölden och på så sätt förhindra att ytterligare barn får verkningslös smärtlindring.

Akademiska sjukhuset har sedan ett år ett DrugLog system installerat som i huvudsak används för kvalitetskontroll av den nyligen införskaffade beredningsroboten. Vid detta tillfälle genomfördes mätningar med DrugLog® på de misstänkt manipulerade substanserna. Genom molnuppkoppling kunde Pharmacologs experter vara behjälpliga on-line och göra jämförelser med bolagets stora databas av läkemedel.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: ”Ibland är det viktigt att snabbt kunna verifiera identitet och koncentration av en lösning eller läkemedel, något vår teknologi är mycket väl lämpat för. I och med systemets enkla handhavande och snabba mätsvar, kombinerat med molnlagring och möjlighet till on-line support av våra experter, kunde vi omedelbart bistå Akademiska i analysen av de gjorda mätningarna.”  

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release