DrugLog® detekterar blod i ryggmärgsvätska

I en studie genomförd av Uppsala universitet i samarbete med Pharmacolog konstateras att DrugLog® med hög noggrannhet möjliggör detektion av nytt och gammalt blod i ryggmärgsvätska.

Forskare vid Uppsala universitet, under ledning av Professor Anders Larson vid institutionen för klinisk kemi, har med hjälp av personal from Pharmacolog genomfört en studie som visar att DrugLog® kan detektera förekomst av hemoglobin eller bilirubin från röda blodkroppar i ryggmärgsvätska. Vid misstänkt stroke eller hjärnblödning förekommer det att man utför en analys av ryggmärgsvätska. Kan någon av dessa ämnen påvisas innebär det med stor sannolikhet att patienten drabbats av någon form av blödning i hjärnan. Studien kommer att publiceras nu i november i tidskriften Clinical Laboratory.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: ”Tanken att kunna detektera olika substanser i ryggmärgsvätska, Likvor, är mycket intressant. Ren Likvor är till sin uppbyggnad väldigt lik saltlösning och vår teknologi är utmärkt till att detektera förekomsten av kemiska eller biologiska molekyler i en stabil referensvätska. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Uppsala universitet för att se om detta kan leda till ytterligare intressanta produkttillämpningar i framtiden.”

Hela studien kan laddas ner via följande länk: https://www.clin-lab-publications.com/eaop/download/3533

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release