DrugLog® får nyckelroll vid Akademiska sjukhuset

Den beställning på ett DrugLog® system från Akademiska sjukhuset som rapporterades den 6:e december öppnar upp ett nytt intressant marknadssegment. Sjukhusets DrugLog® system kommer att användas för kvalitetssäkring av en beredningsrobot. Ett system som Akademiska sjukhuset blir först i Sverige med att införa.

Från och med februari 2019 kommer Akademiska sjukhuset själva att ombesörja extemporeberedning av läkemedel, något som tidigare utfördes av Apoteket AB. Inför detta har Akademiska sjukhuset – som första sjukhus i Sverige – upphandlat en beredningsrobot för att ytterligare förbättra patientsäkerhet, arbetsmiljö samt erbjuda en hög servicenivå till sjukhuset användare. DrugLog® kommer att stå för produktionskvalificeringen då roboten behöver valideras med hjälp av ett fristående system för kvalitetssäkring.

Mattias Paulsson, Apotekare på Läkemedelsenheten kommenterar: Att införa en beredningsrobot innebär att vi minskar graden av repetitivt arbete samt risken för att våra medarbetare oavsiktligt exponeras för giftiga gaser vid beredning. Automatiseringen gör också att spårbarheten ökar väsentligt vilket är mycket positivt för patientsäkerheten. Samtidigt är det av största vikt att kunna verifiera att roboten också håller en jämn beredningskvalitet, särskilt efter underhållsarbete, och det är där DrugLog kommer att spela en viktig roll.”

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar. ”Vi har under en längre tid samarbetat med Akademiska sjukhuset på flera områden och tycker det är väldigt glädjande att få leverera DrugLog® till den nya beredningsenheten. Detta marknadssegment är tämligen nytt för oss men vi har redan intressanta diskussioner med flera sjukhus som är i färd med att implementera beredningsrobotar. Fler och fler europeiska apotek införskaffar beredningsrobotar för preparation av individuell medicinering och behöver ett oberoende instrument för att validera att roboten gör rätt. Detta är mycket positivt för oss då det innebär ytterligare affärsmöjligheter för DrugLog®.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release