DrugLog® förhindrade felmedicinering

Universitetssjukhuset i Lille har under 2016 använt DrugLog® och konstaterar nu i en utvärdering att systemet bland annat förhindrat två allvarliga felmedicineringar. Sjukhuset väljer därför att utöka sina kliniska tester med fler läkemedel.

Universitetssjukhuset i Lille har under 2016 använt DrugLog® för att kontrollera läkemedelsberedningar gjorda under kirurgiska operationer. I en utvärdering av försöket konstaterar sjukhuset nu att systemet har fungerat mycket bra och att det förhindrat ett tiotal felmedicineringar, varav två skulle kunna ha inneburit allvarliga konsekvenser för patienten. Sjukhuset har mot den bakgrunden valt att förlänga avtalet med Pharmacolog i syfte att kalibrera systemet för att kunna kontrollera ännu fler läkemedel. Kalibrering och utökade kliniska tester kommer att utföras under första kvartalet 2017.

”Universitetssjukhuset i Lille är en mycket viktig referenskund för Pharmacolog då det är först med att använda DrugLog® inom kirurgi och anestesi. Resultatet från Lille visar tydligt hur DrugLog på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan bidra till att öka vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Dessutom innebär systemet en ökad trygghet för vårdpersonalen.” säger Karl-Erik Carlström, VD i Pharmacolog.För mer information kontakta

Karl-Erik Carlström, VD

E-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se

Tel: 0705-150728Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Se pressmeddelande