DrugLog® installeras på Sant Pau i Barcelona

Pharmacolog har under veckan installerat en ny, integrerad version, av DrugLog® vid Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Barcelona. DrugLog® kommer att validera beredningar av cellgifter vid sjukhusapoteket och vara helt integrerad med apotekets och sjukhusets övriga mjukvarusystem. Installationen är ett resultat av samarbetet mellan B. Braun och innebär att DrugLog® kommer att utvärderas kliniskt under 2019.

Pharmacolog har under 2018 utvecklat DrugLog® systemet för att kunna fungera i en integrerad miljö. Att automatiskt kunna läsa in information om läkemedel och koncentration från mjukvarusystem för hantering av ordinationerna underlättar avsevärt för personalen. Arbetsprocessen blir smidigare och snabbare. Integrationen har utvecklats genom ett samarbete mellan B. Braun S/A, IMF S/A och Pharmacolog. IMF är den dominerande leverantören av mjukvara för hantering av cytostatika ordinationer på den spanska marknaden. B. Braun har levererat infusionspumpar och slang-set till St Pau och samarbetar med IMF i Spanien och Latinamerika. Systemet kommer att utvärderas klinisk under 2019.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Barcelona är ett av Europas äldsta sjukhus och ett av de ledande forskningssjukhusen i Spanien. Samarbetet sker med sjukhusets apotek som ligger långt framme inom forskning om läkemedelshantering.

Mats Högberg, VD kommenterar: ”Jag är otroligt glad över att vi i dagarna för första gången framgångsrikt installerat DrugLog® i en integrerad miljö. Enkelt och smidigt arbetsflöde är väldigt viktigt i modern sjukvård och vårt utvecklingsteam har arbetat intensivt för att möjliggöra för DrugLog® att kommunicera med journalsystem och system för ordination av läkemedel.  DrugLog blir nu en helt integrerad komponent i ett övergripande system för hantering av cellgifter, från ordination till infusion, där DrugLog® gör det möjligt att för första gången att verkligen verifiera att den beredda lösningen är korrekt. Detta kommer att ha en positiv effekt på efterfrågan på DrugLog® inom segmentet cellgifter och vi arbetar aktivt med att integrera DrugLog emot ytterligare liknande mjukvarusystem.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release