DrugLog® installeras vid stort brittiskt barnsjukhus

Pharmacolog har ingått ett avtal med Birmingham Children´s Hospital NHS Foundation Trust (BCHNFT) i England gällande utvärdering under två månader av DrugLog® för säker behandling av barn med intravenösa läkemedel.

Avtalet med BCHNFT består av två delar: Dels tekniska och funktionella tester vid apoteket och olika vårdavdelningar, dels en forskningsstudie av DrugLog® i skarp klinisk miljö för olika behandlingar av barn med intravenösa läkemedel.

”Det är ett stort genombrott för Pharmacolog och vår samarbetspartner Apogalenos Ltd på den brittiska marknaden att vi kunnat knyta ett av Englands största barnsjukhus till vårt nätverk av referensinstallationer”, säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

”Resultatet av den kliniska forskningstudien förväntas ge svar på många frågor om hur DrugLog® kan förhindra patientskador och därmed bidra till ekonomiska besparingar för sjukhuset samt ökad livskvalitet hos de behandlande barnen”, fortsätter Hans Dahlin.

Arbetet vid BCHNFT kommer att följas och understödjas av Pharmacologs expertteam i Uppsala samt av representanter från Apogalenos Ltd.

”We are very happy with our cooperation with Pharmacolog, and are delighted that we have been able to secure the first implementation of the DrugLog® system in the United Kingdom at Birmingham Children’s Hospital. It will be exciting to work with such a prestigious pediatric centre, as a reference site when selling DrugLog® in the UK territory” säger Tom Simcox, Chief Executive för Apogalenos Limited, som är en del av Pharmed Group.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se

se


se pressmeddelande