DrugLog® utvärderas för säker kirurgi i Frankrike

Pharmacolog har ingått ett avtal med forskargruppen GRITA (Group of Research in Injectable drugs and Technologies Associated) vid Universitetet i Lille, Frankrike. Gruppens arbete ligger i den internationella frontlinjen avseende metod- och teknikutveckling av säkrare och bättre infusionbehandlingar.

”Det är en stor framgång för Pharmacolog att Universitet i Lille har identifierat DrugLog® som en viktig del i sitt kliniska forskningsprogram för säker läkemedelshantering. GRITA-gruppen ser möjligheten att använda DrugLog® i klinisk rutin för att kvalitetsäkra beredning och administrering av läkemedel vid kirurgiska operationer”, säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

”Som ett första steg i samarbetet kommer DrugLog® att testas under två månader för ett dussintal speciella läkemedel som används vid kirurgi. Samarbetet med GRITA-gruppen kommer att få stor betydelse för försäljningen av DrugLog® i Frankrike, eftersom gruppens arbete är ett led i framtagandet av en nationell säkerhetspolicy för hantering av intravenösa läkemedel”, fortsätter Hans Dahlin.

“It is well known that drug preparation in surgical units is considered at high risk, due to the stress and the multifaceted activities of medical staff. The aim of the research project on the DrugLog® system is to investigate the possibility to secure in routine the drug preparation in surgical units. To achieve this goal, firstly, we will realize a qualification for 13 drugs, such as heparin, adrenaline and different antibiotics, commonly used in surgery based on the recommendations of the French Society of Pharmaceutical Science and Technology. Secondly, this qualification assay step will be completed by a selectivity and robustness study with similar drugs. Finally, if the two first steps are positive, the DrugLog® system will be tested in the surgical unit to evaluate its capacity in routine use and its ability to avoid drug errors: syringe switch, wrong drugs or concentration errors”, säger professor Pascal Odou, chef för apoteket och forskargruppen GRITA vid Universitetet i Lille.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


se pressmeddelandet