Emissionen tecknad till 158%

Pharmacolog i Uppsala AB avslutade i fredags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om ca 7,3 MSEK tecknats till ca 11,6 MSEK, vilket innebär en teckningsgrad om 158 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 88 procent med stöd av teckningsrätter vilket innebär att endast ett begränsat antal investerare utan subsidiär teckningsrätt kan förvänta sig tilldelning. Emissionen tillför bolaget drygt 7,3 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 0,4 MSEK.

Kapitalet som tillförs bolaget i emissionen ska framförallt användas för att öka försäljningsinsatserna gällande bolagets produkt DrugLog®  på den europeiska marknaden. De utprovningar som gjorts på olika apotek och kliniker runtom i Europa det senaste året har varit mycket lyckade, vilket gör att bolaget förväntar sig en första order på systemet relativt snart.

”Det känns fantastiskt roligt att vi fått ett så stort förtroende från våra aktieägare och övriga investerare. Med en lyckad emission i ryggen har vi nu resurser att genomföra våra planerade kommersiella aktiviteter och förstärka kompetensen i bolaget ytterligare. Jag ser därför fram emot en fortsatt spännande utveckling av bolaget” säger Hans Dahlin, VD i Pharmacolog.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 1 226 444 stycken till 3 679 333 aktier. Aktiekapitalet ökar också med 367 933,20 kronor till 1 103 799,90 kronor till följd av emissionen.

För ytterligare information om den genomförda nyemissionen kontakta VD Hans Dahlin, tel. 0705-46 50 12 eller via mail hans.dahlin@pharmacolog.se, eller  vice VD Karl-Erik Carlström, tel. 0705-15 07 28 eller via mail karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se .

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelande