Erhåller Almis utvecklingslån

Pharmacolog AB har beviljats ett utvecklingslån från Almi Företagspartner (Almi) om 2.000.000 SEK med en kredittid på 96 månader och 24 månaders amorteringsfrihet.

Lånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin riktat mot små och medelstora bolag. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon 2020.

”Det är mycket stimulerande att Pharmacolog identifierats som ett starkt utvecklingsbolag av Almi och InnovFin. Lånet är ett bra komplement till övrig finansiering och säkerställer i närtid den planerade vidareutvecklingen av DrugLog® samt ytterligare marknadsaktiviteter. Intresset i vår teknologi är mycket stort och med detta tillskott i rörelsekapital kan vi fortsätta vår marknadsbearbetning enligt plan”, säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                   Pharmacolog i Uppsala AB
Tel: 070 546 5012                                 e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


se pressmeddelandet