Förändringar i styrelsen

För att ytterligare förtydliga den information som delgivits i Bolagets Bokslutskommuniké den 16 februari, meddelades att Gunnar Mattsson avgick som styrelseordförande den 16 februari samtidigt som Erik Hedlund invaldes som ny styrelseordförande.

Den 20 februari har Karin Meyer och Lena Söderström på egen begäran avgått som ordinarie styrelsemedlemmar.

I samband med årsstämman den 4 maj 2017 kommer en ny styrelse att utses där minst en medlem utses som är oberoende från bolaget i enlighet med aktietorgets noteringskrav.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att utveckla system och lösningar som förbättrar medicinsk vård genom att varje enskild patient får en medicinering helt enligt den intention som avses utav förskrivande läkare eller sjuksköterska.  Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet och där läkemedlet kontrolleras och justeras under hela behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons.

För mer information kontakta: Erik Hedlund, styrelseordförande Pharmacolog i Uppsala AB,

Tel: 070 – 382 0841, Epost: erik.hedlund@beamocular.com

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017.


Se pressmeddelandet