Förslag till ny styrelse

Aktieägare som representerar mer än 20% av samtliga aktier och röster i Pharmacolog har meddelat att de på årsstämman den 29 april 2019 kommer att föreslå en ny styrelse.

Enligt förslaget föreslås omval av Erik Hedlund (ordförande) och Olof Johansson samt nyval av Carl-Johan Spak samt Ragnar Linder.

Samtliga föreslagna ledamöter har lång industriell bakgrund, många års erfarenhet som entreprenörer och relevant branschkunskap. Styrelsen förstärkning innebär att sammansättning representerar väl de kompetenser som bolaget behöver för att utveckla sina kommersiella aktiviteter och ta fram nya innovationer.

Carl-Johan Spak, född 1956, är Senior Vice President i Recipharm AB med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt. Carl-Johan har varit anställd på ledande befattningar inom Recipharm sedan 2009 med bl a ansvar för dess samlade utvecklingsverksamhet. Innan dess har Carl-Johan varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip AB. Han är för närvarande engagerad som styrelseledamot i ett antal olika life science-bolag både inom Sverige och internationellt. Carl-Johan har en grundutbildning som tandläkare och disputerade inom cariologi och farmakologi vid Karolinska Institutet 1984.

Ragnar Linder, född 1953, har civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH. Ragnar är medgrundare av Pygargus, ett forskningsbolag inom området Real World Evidence, som köptes av IMS Health (numera IQIVIA) 2013 och där Ragnar sedan dess har haft ledande befattningar. Ragnar har även haft flera ledande befattningar inom Amgen Nordic (VD) Aventis, HMR och Hoechst. Vidare har Ragnar varit styrelsemedlem i flera biotech- läkemedels- och CRO-bolag.

Mats Högberg avgår ur styrelsen men kvarstår som bolagets VD. Grundare Hans Dahlin lämnar styrelsen men fortsätter att verka i bolaget och ledningsgruppen som ansvarig för Innovation och Forskning. Vidare kommer Hans att bistå styrelsen i produktstrategiska frågor.

Av de personer som föreslås till nyval är både Carl-Jona Spak och Ragnar Linder, oberoende till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release