Förslag till ny styrelse i Pharmacolog

Aktieägare som representerar mer än 40% av samtliga aktier och röster i Pharmacolog har meddelat att de på årsstämman den 25 april 2016 kommer att föreslå en delvis ny styrelse.

Enligt förslaget föreslås omval av Gunnar Mattsson (ordförande) och Olle Johansson samt nyval av Karin Meyer, Lena Söderström och Hans Dahlin.

Karin Meyer har lång och bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin där hon har jobbat med både forskning och utveckling samt affärsutveckling. Tidigare har Karin varit VD för PCG Clinical Services AB, PCG Solutions AB och Quintiles Scandinavia. Idag är Karin VD för Apotekarsocieteten.

Lena Söderström har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom internationell Life Science-industri med förflutet bland annat från Pharmacia, Fresenius och Orexo. Lena har även varit VD för Kibion och Isconova och är idag VD för Senzime.

Vidare föreslås att bolagets VD Hans Dahlin väljs in i styrelsen. Hans kommer i allt högre grad att arbeta med Pharmacologs strategiska frågor. Mot den bakgrunden är det naturligt att Hans, som också är en av bolagets största aktieägare, även arbetar utifrån en styrelseposition.

Lars Engbrandt och Gisela Sitbon har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Om Pharmacolog AB
Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelande