Första demosystemen levereras till Codonics

Pharmacolog har levererat två demosystem till Codonics som ett resultat av det nyligen upprättade partneravtalet. Förberedelserna för en mer omfattande lansering av WasteLog® har också initierats.

Pharmacolog AB och Codonics Inc. ingick den 4 december 2020 ett långsiktigt partneravtal gällande försäljning och marknadsföring av WasteLog® på den nordamerikanska marknaden. Som ett led i lanseringen har Codonics Inc. beställt de första två demosystemen som nu i dagarna levererats. Bolagen arbetar på en lanseringsplan för WasteLog på den nordamerikanska marknaden och utbildning av Codonics säljorganisation kommer att genomföras av Pharmacolog amerikanska organisation den närmaste månaden. Försäljningen av demosystemen innebär en mindre resultatpåverkan.

Mats Högberg, VD i Pharmacolog kommenterar: ”De första demosystemen har ankommit till Codonics och planeringen av lanseringskampanjen pågår för fullt. Det är glädjande att se det starka engagemanget från Codonics sida. Jag är också glad över att vi har egen kompetent personal på plats i USA nu under uppstarten. I synnerhet som pandemin gör det svårt för oss ifrån Sverige att resa till USA.”  

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release