Första DrugLog® order till Nederländerna

Princess Máxima Center i Utrecht, Nederländerna, har beställt ett DrugLog system som skall användas vid sjukhusapoteket för kvalitetskontroll av de beredningsrobotar som används för iordningställande av känsliga läkemedel. Affären kommer att bokföras under första kvartalet.

Det nyligen öppnade Princess Máxima Center of Pediratric Oncology (PMC) är Europas största pediatriska onkologisjukhus. PMC är ett nationellt center med ambition att kunna erbjuda avancerad cancervård till barn från hela Nederländerna. Sjukhusapoteket vid PMC har utrustats med två beredningsrobotar för att ytterligare förbättra patientsäkerhet, arbetsmiljö samt erbjuda en hög servicenivå till sjukhuset användare. DrugLog® kommer att stå för produktionskvalificeringen då roboten behöver valideras med hjälp av ett fristående system för kvalitetssäkring.

Kent Öbrink, Sales & Marketing Manager, kommenterar: ”Jag är verkligen glad och hedrad över att ha tagit vår första order på ett DrugLog® system till Holland. PMC kommer att fungera som förebild för andra Europeiska länder som är intresserade av detta koncept att behandla barncancer nationellt på ett ställe. Det är ett starkt bevis på att vår DrugLog® har en viktig roll att fylla inom modern läkemedelshantering. PMC kommer att fungera som en viktig referensinstitution för inte bara den holländska marknaden utan för hela Västeuropa.”

Rogier Lange, chef vid sjukhusapotekets beredningsenhet, kommenterar: ”Jag är övertygad om att DrugLog® kommer att ha en viktig roll i arbetet med att kvalitetssäkra våra nya beredningsrobotar. Vidare ser jag en viktig roll för DrugLog® i arbetet med att kvalificera vår personal när det gäller manuell beredning.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april klockan 10:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release