Första DrugLog systemet levereras till B.Braun Spain

B. Braun Spanien har begärt leverans av sitt första DrugLog® system. Leveransen är ett resultat av en större lanseringskampanj som initierades av B. Braun.

Pharmacolog och B. Braun Spain har sedan partneravtalet undertecknades i början på 2018 arbetat för en lansering av DrugLog och PrepLog på den Spansktalande marknaden. I början på 2020 lades en första order på två enheter som kommunicerades i pressmeddelande den 27 januari samma år. Med anledning av pandemin har lanseringskampanjen blivit kraftigt försenad och med det också leveranserna av de beställda systemen. B. Braun genomför nu under hösten en större lanseringskampanj som bl a resulterat i att de begärt leverans av det första systemet.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: ”Det är mycket glädjande att vi nu tillsammans med B Braun kan sjösätta den kampanj vi planerat under lång tid men som inte kunnat påbörjas på grund av pandemin. Jag är djupt imponerad över den professionalism och långsiktighet som B.Braun uppvisar och ser fram emot vårt fortsatta samarbete som jag är övertygad kommer att revolutionera hur branschen ser på kvalitetskontroll inom läkemedelsberedning. Vårt gemensamma mål är ökad patientsäkerhet och att varje enskild patient skall kunna känna sig säker på att de får rätt läkemedel i rätt koncentration.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release