Första DrugLog®  systemet till Belgien

Cliniques universitaires Saint-Luc, Bryssel, Belgien har beställt ett DrugLog® system. Systemet skall användas för slutlig kontroll av cytotoxiska läkemedel vid sjukhusapoteket. Avtalet ingås med Pharmacolog France SARL och innebär den första installationen av DrugLog® i Belgien.

Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL) är Bryssels största sjukhus med 5800 anställda och 970 vårdplatser. Utöver att tillhandahålla optimal patientvård samarbetar Saint-Luc med Université Catholique de Louvain inom forskning, innovation och undervisning. UCL har en omfattande icke-steril och steril enhet som inkluderar preparat för kemoterapi. UCL Saint Luc har nu tecknat ett avtal med Pharmacolog France SARL om att installera DrugLog® som kommer att användas för att kontrollera de cytotoxiska läkemedelspreparaten. Ordervärdet är på ca 700 000 SEK över en period om tre år.

Didier Dubois, säljchef Pharmacolog SARL kommenterar: ”Jag är glad att UCL Saint Luc har beslutat att installera DrugLog® för att utföra kvalitetskontroll av sina iordningställda cellgiftsberedningar. DrugLog® blir ett utmärkt komplement till de redan höga säkerhetsstandarder som man arbetar efter i Saint-Luc. Ett stort tack till personalen vid UCL för deras förtroende för implementeringen av detta projekt. UCL Saint Luc och Pharmacolog samarbetar nu med att förstärka patientsäkerheten. Sett från Pharmacolog’s perspektiv är det också väldigt glädjande att bryta in på den belgiska marknaden med denna första installation.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april, 2021 klockan 10:45.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release