Första kliniska avtalet tecknat för DrugLog®

Pharmacolog AB har ingått ett kommersiellt avtal med sjukhusapoteket vid Universitetssjukhuset i Geneve (HUG) gällande användning av DrugLog®. Systemet kommer att användas för att säkerställa noggrannheten vid beredning av starkt toxiska läkemedel.

HUG har under en längre tid samarbetat med Pharmacolog kring utvecklingen av DrugLog® och bland annat genomförde den tekniska utvärderingen av produkten HUG har nu, efter en kortare tids tester av ett mindre antal starkt toxiska läkemedel för ögonbehandling, beslutat att teckna ett kommersiellt avtal med Pharmacolog för klinisk användning av DrugLog®.

Avtalet innebär att HUG blir det första europeiska sjukhuset som börjar använda DrugLog® i ”skarp” klinisk miljö för kvalitetssäkring av beredda läkemedel innan de ges till patient.

“DrugLog is a very simple, rapid and easy-to-use system to verify the accuracy of injectable drugs. It helps us to ensure the quality and the safety of preparations, in order to detect medication errors before they reach patients. We actually use the system for the in-process quality control of a specific medication (i.e. ganciclovir) at the pharmacy and in the future we expect to extend the use of DrugLog to other drugs.”, säger professor Pascal Bonnabry, chef för sjukhusapoteket vid HUG.

”Det är förstås oerhört kul att HUG blir det första sjukhuset i Europa som väljer att börja använda DrugLog® i klinisk miljö. Ingen annan aktör inom vården har testat systemet mer ingående än vad HUG har gjort. De om någon vet precis vad systemet kan och klarar. Det är därför ett starkt erkännande av systemet och en viktig kvalitetsstämpel när vi pratar med andra ledande sjukhus i Europa.”
säger Karl-Erik Carlström VD på Pharmacolog AB.

För Pharmacolog innebär avtalet med HUG en mycket viktig referenskund för den europeiska marknaden för sjukhusapotek. Ordervärdet är beroende av det antal test som utförs hos användaren.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                               Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 018 – 500 101                                       e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se


Se pressmeddelande