Första svenska sjukhuset tecknar DrugLog®-avtal

Blekingesjukhuset i Karlskrona blir det första sjukhuset i Sverige att teckna avtal för användning av DrugLog®. DrugLog®- systemet kommer att användas vid sjukhusapoteket för att verifiera att de cellgiftsberedningar som iordningställs är korrekta med avseende på koncentration och substans.

Landstinget Blekinge är ett av de första landstingen i Sverige att bereda cellgifter i egen regi. Sjukhusapoteket vid Blekingesjukhuset har, som ett led i utvecklingen av sitt kvalitetsarbete, ingått ett avtal som innebär att de under tre månader använder DrugLog®kliniskt. Under perioden är ett huvudmål att etablera en effektiv arbetsprocess och rutin för att genomföra testerna på ett sätt som medför minimalt merarbete för personalen. Blekingesjukhusets apotek blir i och med detta det första i Sverige att leverera cellgiftsberedningar till vården där beredningen är kontrollerad med avseende på läkemedel och koncentration.

”Vi bereder i genomsnitt över 200 sprutor och 400 infusionspåsar per månad och vi har redan idag ett utvecklat system för beredningsföreskrifter. DrugLog®kommer in och hjälper oss att ytterligare förfina vårt kvalitetsarbete. Cellgifter är något av det mest potenta och toxiska läkemedel vi hanterar. Det är därför vår skyldighet att undersöka möjligheten att kvalitetssäkra slutprodukten och att säkerställa att den levererade beredningen överensstämmer med läkares ordination – inte minst för en väldigt utsatt patientgrupp med allvarlig sjukdom”, säger Anders Bohlin, Avdelningschef på apoteket vid Blekingesjukhuset.

”Apoteket vid Blekingesjukhuset är en föregångare i Sverige i och med att det har tagit över beredningen i egen regi. Det kombinerat med nytänkande och innovativa idéer hur man ytterligare förbättrar effektivitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet gör Blekingesjukhuset till en mycket intressant partner och en viktig framtida referenskund på den nordiska marknaden. Vi är därför mycket glada att ingå detta samarbete”, säger Martin Belin, produktchef på Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 0705 15 07 28                  e-post: karl-erik.carlstrom @pharmacolog.se


Se pressmeddelandet