Franskt sjukhus beställer PrepLog®

L’Hôpital Privé du Confluent i Nantes, Frankrike har beställt PrepLog® system. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem. Nantes har sedan 2017 använt DrugLog® kliniskt. Avtalet ingås med Pharmacolog France SARL.

L’Hôpital Privé du Confluent (PYR) i Nantes har sedan ett antal år använt DrugLog® för slutkontroll av cellgiftsberedningar gjorda vid sjukhusapoteket. PYR har nu tecknat ett avtal med Pharmacolog France SARL om att installera det nya PrepLog systemet som möjliggör integration med deras förskrivningsmjukvara Chimio, från företaget Computer Engineering. Den integrerade lösningen innebär förbättrat arbetsflöde och automatiserade rapportfunktioner. Avtalet innebär en omsättning i det franska dotterbolaget på drygt 850 000 SEK över 4 år.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Det är utomordentligt glädjande att Nantes beslutat gå vidare med Pharmacolog och investerar i att uppgradera till PrepLog®. Nantes har använt en tidig version av DrugLog® kliniskt under flera år med gott resultat men kommer, i och med att de går över till PrepLog® avsevärt effektivisera kvalitetsarbetet. PrepLog® medger ett helt integrerat arbetsflöde och fullständig spårbarhet av testresultaten som tidigare inte var möjlig.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2020, kl 09:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release