Franskt sjukhus går vidare med DrugLog®

En forskargrupp vid Centre Hospitalier Régional Universitaire, Lille, Frankrike, har beslutat att utvärdera DrugLog® i klinisk rutin för analys av läkemedelsberedningar som sker i samband kirurgiska operationer.

Pharmacolog offentliggjorde i februari 2016 ett samarbete med forskargruppen ”Group of Research in Injectable Drugs and Technologies Associated” (GRITA). Gruppen är internationellt erkänd när det gäller metod- och teknikutveckling av säkrare och bättre behandlingar med intravenösa läkemedel. Inom ramen för denna forskning vill GRITA nu med hjälp av DrugLog® verifiera läkemedelsberedningar som utförs i operationssalarna under pågående kirurgiska ingrepp.

”Att GRITA beslutat att ta nästa steg i utvärderingen av DrugLog® är mycket glädjande. Det faktum att testerna har utförts inom ett för Pharmacolog nytt område, intensivvård/kirurgi, visar på DrugLog®-systemets mångsidighet och flexibilitet. Vi ser fram emot att se vad systemet presterar under verkliga förhållanden i operationssalarna. Vi vet att andra europeiska sjukhus noggrant följer GRITA-gruppens arbete och vi hoppas naturligtvis att detta skall innebära ett ökat intresse för DrugLog® i övriga Europa” säger Karl-Erik Carlström, VD i Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelande