Genombrott i USA - NewYork Presbyterian väljer DrugLog®

NewYork Presbyterian har efter omfattande utredning valt DrugLog® för att kontrollera returer av narkotiska preparat. Avtalet omfattar totalt 5 DrugLog® enheter. Installation kommer att ske under andra kvartalet 2019.

NewYork Presbyterian (NYP), en av USA:s mest prestigefyllda sjukhuskedjor med 7 sjukhus på Manhattan i New York, har efter en omfattande utvärdering valt att beställa totalt 5 stycken DrugLog® enheter till sina anläggningar i New York. DrugLog® kommer att användas till att verifiera att återlämnade narkotiska preparat inte bytts ut eller manipulerats och ingår som en del i NYPs övergripande program för att förhindra Drug Diversion. Innan NYP beslutade sig för DrugLog® har de under året genomfört en omfattande utvärdering av samtliga system som finns tillgängliga på marknaden för screening av returnerade droger.

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Vi är enormt stolta att NYP väljer att implementera DrugLog® i sitt program för att förhindra Drug Diversion. Detta innebär ett enormt genombrott för DrugLog® och Pharmacolog och öppnar upp fantastiska affärsmöjligheter på den amerikanska marknaden. Det har varit en lång process, mycket beroende på att NYP valde att genomföra omfattande tester av samtliga system på marknaden, innan de slutligen bestämde sig för DrugLog®. Vi har arbetat långsiktigt och målmedvetet i vår satsning mot USA och teamet har gjort ett enastående bra arbete för att ro denna affär i hamn.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 klockan 08:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release