Idag handlas Perpetua Medical AB (fd Pharmacolog i Uppsala AB) under sitt nya namn

Perpetua Medical AB (fd Pharmacolog i Uppsala AB) börjar idag handlas på Nasdaq First North Stockholm med tickern PERP B.

Efter att den extra stämman röstat igenom förslaget om en ny bolagsordning har ärendet godkänts av Bolagsverket. Nasdaq har därefter godkänt ansökan om namnbyte för bolaget. Första handeldagen med det nya namnet sker idag, den 23 april 2024, under tickern PERP B.

Det nya namnet återspeglar bolagets ambition att vara en långsiktig ägare av lönsamma bolag inom hälsovårdssektorn. Verksamheterna och beslutsfattandet är tänkt att ske i de fristående dotterbolagen.

Erik Hedlund, Styrelseordförande och huvudägare i Pharmacolog, kommenterar: ”Sedan flera månader pågår tillsammans med tillträdande VD ett intensivt arbete för att utveckla Perpetua Medical med ny strategi. Diskussioner pågår med flera life science bolag, som visar lönsamhet och med tillväxtpotential.”

För mer information kontakta:

Erik Hedlund, styrelseordförande

E-post: erik.hedlund@nolsterbyinvest.se
Tel: 070-382 08 41


Om Perpetua Medical AB

Perpetua Medical AB (publ)), fd Pharmacolog i Uppsala AB, är ett bolag verksamt inom hälsovårdssektorn och med säte i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie (ticker PERP B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Följande varumärken ägs och skyddas av Perpetua Medical AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://pharmacolog.com/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release