Kommuniké från extra bolagsstämma i Pharmacolog

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 11 januari 2017 i Uppsala.

Riktad emission

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 19 december 2016 om en riktad emission till Erik Hedlund om 250 000 aktier. Emissionen sker till en kurs om 10,10 kronor per aktie och tillför således bolaget ca 2,5 MSEK.

Val av styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade vidare att utse Erik Hedlund till styrelseledamot. Övriga ledamöter kvarstår i sina befattningar.För mer information kontakta

Karl-Erik Carlström, VD

E-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se

Tel: 0705-150728Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Se pressmeddelande