Korrekt beredning av cellgifter i fokus på GERPAC 2016

Pharmacolog’s produkt DrugLog® väckte stort intresse på GERPAC konferensen 5-7 oktober. Totalt 550 apotekare från hela Europa träffades och diskuterade olika aspekter på läkemedelshantering.

Pharmacolog var närvarande och ställde ut tillsammans med sin partner för den Fransktalande delen av Europa, Pharmed SAM. Intresset för DrugLog® var stort och de två system som fanns på plats var flitigt utnyttjade för demonstrationer.

Syftet med GERPAC mötet är att främja de tekniker och färdigheter som behövs för att utveckla biologiska och fysikalisk-kemiska skydd på sjukhuset läkemedelsmiljö där toxiska läkemedel bereds. Årets möte var det 19:e i ordningen och slog nytt deltagarrekord.

”Det har varit tre intensiva och mycket givande dagar. Intresset för vår teknologi och DrugLog® var mycket stort och det är glädjande att se vilket gediget arbete vår partner gjort med att introducera DrugLog® på den Fransktalande marknaden. Mycket värdefulla kontakter knöts också med viktiga opinionsbildare i flera andra västeuropeiska länder.” säger Mats Högberg, vice VD och ansvarig för försäljning och marknadsföring.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                        Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 515 07 28                                e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se


Se nyhetsbrev