Lyckat resultat av Vinnovaprojekt

Pharmacolog har i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset avslutat Vinnovaprojektet ARM (Advanced Reconstitution Module). ARM, med integrerad DrugLog®-teknologi, medför en helt ny och säker validering vid iordningställandeprocessen av läkemedel vid behandling av barn. 

Det utvecklade systemet består av en databas med en riskskattning av varje läkemedel i den nationella ePed-databasen för instruktion av iordningställande av läkemedel inom barnsjukvården. Utifrån angiven riskskattning värderas vid varje iordningställande om det ska valideras genom manuell dubbelkontroll, streckkodsidentifiering eller DrugLog®-analys. 

”Vi är mycket nöjda och glada att detta projekt kunnat genomföras på en så kort tid som sex månader och med ett så lyckat resultat.”, säger Hans Dahlin, grundare och ansvarig för Forskning och Innovation. 

”Med utgångspunkt från resultatet av Vinnovaprojektet avser vi att under 2017 utveckla prototypen mot en ny produkt, som i sin första version vänder sig till den svenska barnsjukvården”, fortsätter Hans Dahlin.

Det utvecklade DrugLog® ARM-systemet uppfyller resolutionen för iordningsställande som publicerats av den Europeiska Farmakopén CM/RES (2016)2. 
 

Om Pharmacolog AB 

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com 
 

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                  Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 515 07 28               e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se


Se pressmeddelande