Marknadsmeddelande 120/16 – Sista dag för handel i Pharmacolog BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, PHLOG BTA, är den 25 maj 2016.

Stoppdag hos Euroclear är den 27 maj 2016.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: PHLOG BTA
ISIN-kod: SE0008213300
Orderboks-ID: 120425
Sista handelsdag:         Den 25 maj 2016

Stockholm den 23 maj 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 


se marknadsmeddelandet

See market notice