Marknadsmeddelande 63/16 – Information om företrädesemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (PHLOG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 29 mars 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 30 mars 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 6,00 sek/st. (1:2 á 6,00 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 4 april 2016 till och med den 20 april 2016.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 4 april 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 4 april 2016 till och med den 22 april 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: PHLOG TR
ISIN-kod: SE0008213392
Orderboks-ID: 120424       
Första handelsdag: Den 4 april 2016
Sista handelsdag: Den 20 april 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: PHLOG BTA
ISIN-kod: SE0008213300
Orderboks-ID: 120425
Handelsperiod: Den 4 april 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 23 mars 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se


Se marknadsmeddelande

See market notice