Mayo-kliniken avvaktar med fortsatt användning av DrugLog®

Mayo-kliniken har sedan oktober 2015 utvärderat DrugLog® kliniskt i syfte att förhindra stölder av läkemedel.  Efter att testerna avslutades i mitten av januari 2016 har Mayo-kliniken, efter långdragna interna diskussioner, beslutat att avvakta med fortsatt användning av DrugLog®. Utvärderingen visade dock på stor stabilitet i teknisk prestanda och träffsäkerhet.

”Beskedet från Mayo-kliniken är både oväntat och tråkigt och innebär att vi i våra pågående diskussioner med andra sjukhus inte kan använda Mayo-kliniken som referens i samband med marknadsföring och försäljning inom affärsområdet stölder och missbruk av läkemedel. Jag kan konstatera att DrugLog® visat hög precision vid de över 1500 tester som genomförts under hösten 2015 vid klinikerna i Rochester och Phoenix. DrugLog-instrumentets enkelhet i användning samt snabbhet och träffsäkerhet har rönt stor uppskattning från den personal vid klinikerna som arbetat med instrumentet. Detta tar vi med oss i vår fortsatta marknadsföring och försäljning av DrugLog® som en klinisk produkt” säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

”Ett av de starkaste resultaten från testerna är att DrugLog® visat på en god träffsäkerhet avseende läkemedlet Fentanyl. Detta läkemedel, som anses vara mycket svårt att identifiera i låga koncentrationer, är en av de starkaste smärtstillande substanserna och är därför mycket attraktivt för stöld och missbruk. Möjligheten att snabbt analysera låga läkemedelskoncentrationer med DrugLog® ger produkten en unik position på marknaden. Detta är inte minst viktigt vid behandling av små barn”, fortsätter Hans Dahlin.

Det intäkter som nämndes i det tidigare utgivna meddelandet, angående kontraktet med Mayo Clinic med ett uppskattat värde på 1-3 MSEK, uteblir därmed.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                              Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                           e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelande