NewYork Presbyterian utökar med tre WasteLog® system

NewYork Presbyterian köper ytterligare tre WasteLog® system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. NewYork Presbyterian kommer efter installation och uppgradering att ha totalt 8 WasteLog® system.

NewYork Presbyterian (NYP), en av USA:s mest prestigefyllda sjukhuskedjor med 10 sjukhus placerade i New Yorks olika stadsdelar, valde i april 2019 att införskaffa totalt 5 DrugLog® enheter till sina anläggningar i New York. Systemen har använts för att kontrollera att återlämnade narkotiska preparat inte bytts ut eller manipulerats och ingår som en del i NYPs övergripande program för att förhindra Drug Diversion. NYP har nu valt att införskaffa ytterligare tre WasteLog system och kommer samtidigt att konvertera existerande DrugLog® system till WasteLog®. WasteLog® har en speciellt utvecklad mjukvara och erbjuder ett anpassat arbetsflöde och har funktionalitet specifikt ämnat för sk Waste Screening. Avtalet ingås direkt med Pharmacolog Inc. och har ett ungefärligt ordervärde på 1,3 MSEK.

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Vi är enormt stolta att NYP väljer att utöka med tre ytterligare enheter till totalt 8 system. Affären med NYP som vi ingick för drygt två år sedan var vår genombrottsorder i USA och har haft stor betydelse för vår expansion i Nordamerika. Just därför är det väldigt glädjande att de väljer att dels utöka med ytterligare tre system, dels konvertera de första fem DrugLog enheterna till WasteLog. Tack vare att våra lösningar är designade för att kunna underhållas och servas på distans har teamet kunnat ge en mycket hög servicenivå, trots en pågående pandemi.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni, 2021 kl 17:15.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release