Ny tillämpning av DrugLog testas av nordamerikanskt sjukhus

Pharmacolog och ett nordamerikanskt sjukhus har tecknat ett avtal om utvärdering av DrugLog som redskap för att stoppa stölder av narkotikaklassade läkemedel, s.k. ”drug diversion”.

Narkotikaklassade intravenösa läkemedel stjäls allt oftare inom sjukvården. Eftersom DrugLog kan identifiera sådana läkemedel och även se om de på något sätt blivit manipulerade är DrugLog således ett möjligt redskap för att hindra denna utveckling. Intresset för att använda DrugLog i detta syfte har förstärkts under den senaste tiden. Efter en tids förhandlingar har Pharmacolog nu tecknat ett avtal med ett nordamerikanskt sjukhus för en kostnadsfri utvärdering av DrugLog mot drug diversion. Systemet kommer att installeras under oktober och utvärderingen beräknas pågå under 3 månader, men kan komma att kortas eller förlängas beroende på resultatet.

”Problemet med stölder av narkotikaklassade läkemedel har eskalerat kraftigt under de senaste åren. Sjukhus världen över söker därför efter effektiva lösningar för att stoppa stölderna. Intresset för DrugLog som ett redskap i denna kamp är därför mycket glädjande”, säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

”DrugLog är i första hand utvecklat för att minska fel vid beredning av intravenösa läkemedel inom till exempel cancervården. Vårt marknadsfokus ligger för närvarande på att etablera referenskunder i Europa inom detta område. Att DrugLog nu även visar stor potential för att kunna stoppa stölder av narkotikaklassade läkemedel kan komma att snabba på vår marknadsetablering i Nordamerika”, fortsätter Hans Dahlin.

Om Pharmacolog AB
Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa läkemedel. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD
Pharmacolog i Uppsala AB
Tel: 018 – 500 101                                 
e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyheten