Nyemissionen registrerad

Pharmacolog i Uppsala AB avslutade i april sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 7,3 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 400 000 kronor. Emissionen genomfördes i syfte att öka försäljningsinsatserna gällande bolagets produkt  DrugLog®  på den europeiska marknaden. De utprovningar som gjorts på olika apotek och kliniker runtom i Europa det senaste året har varit mycket lyckade, vilket gör att styrelsen förväntar sig en första order på systemet relativt snart.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handeln i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

–      Sista dag för handel med BTA är 2016-05-25

–      Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2016-05-27

–      De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-05-31

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till 3 679 333 stycken. Aktiekapitalet i Pharmacolog uppgår till 1 103 799,90 kronor efter registreringen av emissionen.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


se pressmeddelande