Ökat intresse i DrugLog® teknologin tydligt efter intensiva utställningsveckor

Representanter från Pharmacolog har under de senaste veckorna deltagit i tre viktiga mässor och konferenser; EAHP i Barcelona, Barnveckan i Örebro och NADDI, i St Petersburg Florida. Samtliga möten var mycket givande och visar på ett ökande intresse för bolagets teknologi från både potentiella partners och kunder.

EAHP, eller European Association of Hospital Pharmacist, hölls i år i Barcelona 26/3 – 28/3 och är den största europeiska apotekarkonferensen med över 3500 delegater. Tydlig fokus på konferensen var ökat intresse för system för säker läkemedelshantering. Framförallt delegater från Tyskland visade på ett ökat intresse för Pharmacolog och DrugLog® då man haft uppmärksammade incidenter med cellgiftsberedningar som visat sig sakna aktiv substans.

Torbjörn Norberg, Produktchef kommenterar: ”Det ökade fokuset på kvalitetskontroll kombinerat med att Pharmacolog och DrugLog® blir mer etablerat innebar ett stort intresse från både potentiella distributörer och möjliga strategiska partners. Framförallt vår integrerade lösning där DrugLog® direkt kommunicerar med ordinationsmjukvara väckte stort intresse”

Barnveckan är ett svenskt möte för läkare, sjuksköterskor och apotekare inom pediatrisk vård. Mötet hölls i år i Örebro den 1-4 april med över 1000 delegater och ca 40 utställare. Temat för i år var “det svårt sjuka barnet” där stort utrymme gavs till frågor omkring medicinering.

Kent Öbrink, Sälj och Marknadschef kommenterar: ”Kontroll av medicinering är särskilt viktigt inom barnsjukvård då barn är mycket känsligare för feldosering än vuxna. Intresset var mycket stort omkring vår ReVal™ prototyp och det projekt som Pharmacolog genomför med Astrid Lindgrens barnsjukhus. I och med införandet av en databas för beredningar av läkemedel till barn, ePed, på bred front i Sverige ökar intresset över hur man också kan kontrollera beredningarna.”

NADDI, National Association of Drug Diversion Investigators, är en organisation som genomför utbildning för sjukvården i hur man förhindrar att narkotiska preparat kommer avvägar, dvs hur man förhindrar Drug Diversion. Varje år anordnar de ett större möte där fokus är att dela erfarenheter och diskutera teknologi och metoder. I samband med det hålls en utställning för företag i branschen. Mötet hölls i år i St Petersburg Florida och totalt 200 delegater där samtliga arbetar på sjukhus med ansvar för Drug Diversion Prevention program.

Mats Högberg, VD kommenterar: ”Det är mycket givande att deltaga på mindre, lite mer intima, möten där samtliga delegater har ett och samma syfte med sitt deltagande. Väldigt tydligt var att flera fått upp ögonen för DrugLog® och ryktet har spridit sig, fler kom fram till vår monter och sade att de hört talas om DrugLog® och ville ha en demonstration. Sen var det extra glädjande att också kunna berätta om vår order till New York Presbyterian, något som ytterligare ökade intresset.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release