Patientsäkerhet i fokus på Fransk apotekarkonferens

Förbättrad säkerhet vid beredning och distribution av intravenösa läkemedel var huvudfokus vid den nationella konferensen för apotekare och farmaceuter verksamma vid sjukhusapotek i Frankrike. Konferensen Hopipharm är ett årlig återkommande möte och hölls i år i Clermont-Ferrand den 17-21 maj. Pharmacolog deltog tillsammans med sin partner Pharmed SAM.

Programmet hade ett tydligt fokus på patientsäkerhet i samband med manuell- eller automatisk beredning av läkemedel. Frankrike har en väl utvecklad säkerhetskultur när det gäller att kontrollera läkemedelsberedningar utförda på sjukhusapotek jämfört med andra länder i Västeuropa. Detta innebär att det finns ett stort intresse för lösningar för kvalitetssäkring av både beredning och läkemedelsdistribution på den franska marknaden. Redan idag tillämpar en majoritet av Franska sjukhus en kvalitetssäkring av individuellt beredda cellgifterna. Något som ännu inte tillämpas i övriga länder.

”Det är glädjande att se det stora intresse som finns för DrugLog® i Frankrike. Intresset kommer förstås i första hand från beredningar av cellgifter där vikten av kvalitetssäkring kanske är störst eftersom det rör sig om starkt giftiga substanser. Övriga europeiska länder har fortfarande mycket att lära av ambitionen i Frankrike att testa alla beredningar. Men inte heller Frankrike är helt framme med att testa precis alla. Den tillgängliga tekniken idag är för tidskrävande för att det ska vara praktiskt möjligt, i alla fall för de större canceravdelningarna. För det mindre sjukhusen innebär det istället en för stor kostnad. Det är här vi ser att vårt system passar in väldigt bra. DrugLog® är långt mycket snabbare än andra system och kostnaden är överkomlig även för de mindre sjukhusen.” säger Karl-Erik Carlström, Sälj- och Marknadsansvarig på Pharmacolog

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyhetsbrev