Pharmacolog and Codonics® utökar samarbetet

Pharmacolog och Codonics har beslutat utöka existerande partneravtal till att även innefatta DrugLog®. Codonics kommer i och med detta att sälja både WasteLog® och DrugLog® på den amerikanska marknaden.

I december 2020 ingick Pharmacolog och Codonics ett strategiskt partneravtal innebärande att Codonics utsågs till exklusiv distributör för WasteLog® på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Avtalet utvidgas nu till att omfatta DrugLog® i båda marknaderna. DrugLog® är ett robust och beprövat fristående instrument för kvalitetssäkring av läkemedelsberedningar eller processkontroll, till exempel vid kontroll av beredningsrobotar. Systemet verifierar på några sekunder att det iordningställda läkemedlet har korrekt identitet och rätt koncentration.

DrugLog® har genomgått amerikanskt marknadsgodkännande och registrerades nyligen som medicintekniks utrustning hos U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Mats Högberg VD kommenterar: ”Codonics har marknadsexpertis och befintlig kundbas för att framgångsrikt introducera DrugLog® på den amerikanska marknaden. Sedan vi startade vårt samarbete med Codonics har de arbetat målmedvetet för att lansera WasteLog® på den nordamerikanska marknaden, något vi nu börjar se resultatet av. Bland annat genom en nyligen tecknad order till en framstående sjukhuskedja i Kalifornien på fyra enheter. Vi är därför väldigt glada över att nu kunna utöka samarbetet med att också innefatta DrugLog.”

Mike Kolberg, Codonics VP Sales kommenterar: ”Vi är glada att kunna erbjuda DrugLog® som ett kompletterande erbjudande till WasteLog®. Dessa produkter passar Codonics uppdrag att förbättra säkerheten inom läkemedelshanteringen. Som exklusiv distributör för Pharmacolog kommer dessa produkter att ge oss möjlighet att hjälpa sjukhus att förbättra beredningskontrollen och övriga interna sammansatta kvalitetskontrollmetoder. DrugLog® ger omedelbara resultat och utnyttjar samma överlägsna spektroskopiteknik som används i WasteLog®, och bidrar till att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos iordningställda läkemedel. DrugLog® ger våra kunder bättre kontroll över sina egna beredningsprocesser samtidigt som de ökar effektiviteten och sparar externa laboratoriekostnader.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release