Pharmacolog ansöker om patent

Pharmacolog har inlämnat en PCT (Patent Cooeperation Treaty) som en utveckling av tidigare svensk patentansökan från 2015. PCT ansökan avser en framtida teknologi och metodutveckling baserad på DrugLog®teknikens möjligheter att identifiera innehåll och koncentration i flytande vätskor.

Patentet avser att stärka Pharmacologs framtida utveckling av metoder och produkter för behandling av patienter med intravenösa läkemedel där systemet i realtid kontrollerar den vätska som levereras till patienten genom infusion.

Pharmacolog har genom ett avtal med uppfinnarna övertagit alla rättigheter till patentet vid ett godkännade.

”Som en av uppfinnarna har jag stora förhoppningar om ett godkännande, vilket skulle kunna ge Pharmacolog en stark framtida position på marknaden. Tekniken möjliggör s.k. adaptiv behandling där systemet reglerar infusionsbehandlingen av ett eller flera läkemedel utgående från patientens biologiska respons”, säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                     e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyheten