Pharmacolog anställer Mats Högberg med ansvar för affärsutveckling

Pharmacolog har beslutat att anställa Mats Högberg som ansvarig för affärsutveckling från och med den 1 juni 2016. Mats har under det första halvåret arbetat i bolaget som konsult med fokus på marknadsföring och generella strategiska frågor.

Mats är medicinteknisk ingenjör och civilekonom med examen från Uppsala Universitet och har tidigare haft flera ledande befattningar inom internationella medicintekniska företag som Vice President Business Marketing för Elekta AB (publ), Director EMEA för Nucletron B.V i Nederländerna samt VD för Nucletron Scandinavia AB. Mats har även under en tid arbetat som affärscoach och varit med och startat två bolag inom Life Science-området.

”Pharmacolog har under det senaste året varit framgångsrikt och väl följt planen avseende utveckling och lansering av bolagets produkt DrugLog®. Då vi förväntar oss att våra referensinstallationer i Europa under året övergår i skarp klinisk rutin, och därmed omvandlas till betalande kunder, ökar behovet av effektiv strategisk marknadsföring samt vidareutveckling av vår affärsmodell och kanalstrategi. Jag är därför mycket glad över att Mats har valt att ingå i vår ledningsgrupp och därmed förstärka vår kompetens inom dessa områden.” säger Hans Dahlin, VD och grundare av Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelande